CARD ECO FIDEL

Card-bonus-GPL

Card client fidel Eco - Regulament

Acest Regulament poate fi consultat in mod gratuit de catre orice persoana interesata, in statiile GPL , apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 si Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si Alba Iulia, str. Republicii nr. 27 dar si pe siteul www.ecokraftbest.ro.
Prezentul Regulament este valabil pe durata nedeterminata, incepand cu data de 15 noiembrie 2013

Regulament de functionare a Programului „Card client fidel Eco "

Programul „Card client fidel Eco” este un program de fidelitate creat şi operat de către firma, persoana juridica :

SC Eco Green Power SRL cu sediul in Deva , str Plevnei, nr 15, jud Hunedoara, România, înregistrată cu nr. J20/27/2003 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, cod TVA RO 15126482,telefon:0254236012;email:ecogreenpowerdeva@gmail.com, www.ecokraftbest.ro
În cadrul acestui program deţinătorii de carduri de fidelitate „Card client fidel Eco „pot primi produse sau discounturi în funcţie de cantitatea de gpl achizitionata în statiile GPL , apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 ; Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si Alba Iulia , str Republicii, nr 27
Definitii
1.1. Cardul Eco: Cardul care poartă logo-ul Programului şi apartine SC Eco Green Power SRL, societate care a emis cardul. Cardurile au inscripţionate o numerotare unica caruia ii este distribuita numele şi prenumele Deţinătorului de card. Cardul se poate utiliza doar pentru alimetarea cu Gpl Auto in statiile Gpl , nu este un card de credit si poate fi utilizat doar in conformitate cu prezentul Regulament fiind un dispozitiv magnetic care permite identificarea Participantului, efectuarea calculului şi evidenţei alimentarilor efectuate prin achizitia de gpl auto.
1.2. Statiile Gpl aflate pe teritoriul Romaniei, in care poate fi alimentat gpl auto cu ajutorul „Card client fidel Eco” sunt statiile apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr 15 ; Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si si Alba Iulia , str Republicii, nr 27
1.3. Emitentul cardului este SC Eco Green Power SRL care isi rezerva dreptul de a dezactiva sau retrage oricare dintre cardurile „Card client fidel Eco „fara nici o instintare prealabila.
1.4. Participant sau utilizator este orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, care completeaza corect cu majuscule formularul de inscriere „Card clint fidel Eco ” si care achizitioneaza gpl auto cu plata pe loc in numerar sau cu card bancar,in statiile apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 ; Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si Alba Iulia , str Republicii, nr 27

1.5.1 Discountul oferit in conditiile prezentului regulament este de 5 litri de Gpl Auto dupa achizitionarea a 200 de litri de Gpl Auto de catre participant in statiile GPL , apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 ; Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si Alba Iulia , str Republicii, nr 27
1.5.2 In conformitate cu prevederile prezentului Regulament, Participantul va primi un set de filtre pentru revizia instalatiei Gpl a autovehicolului detinut dupa achizitionarea a 1500 de litri de Gpl auto.
1.6. Formularul de înscriere este formularul completat şi semnat de către client, disponibil în staţiile GPL , apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 si Hunedoara, str bd Traian nr 19 A , pe baza căruia se eliberează cardul „Card client fidel Eco „. Fiecare participant poate încheia un singur formular de inscriere. Dacă un participant semnează mai multe formulare de inscriere, se consideră valabil cel mai vechi semnat
1.7. Efectuarea contactelor directe cu participantul, se face utilizând mijloace de comunicaţie şi alte metode, participantul fiind de acord sa primeasca prin posta electronica sau SMS informatii despre actiuniile , promotiile viitoare si alte comunicari comerciale. SC Eco Green Power SRL vor informa participanţii cu privire la modificările privind oferta, preţurile sau noile promoţii prin afişare la staţiile GPL , pe pagină web www.ecokraftbest.ro sau prin e-mail , telefonic sau SMS.

2. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
2.1. Obligaţiile operatorului programului „Card client fidel Eco ”
2.1.1 Să acorde participantului la program toate facilităţile şi privilegiile in statiile GPL , apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 ; Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si Alba Iulia , str Republicii, nr 27 , în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
2.1.2 Să comunice participantului modificările prezentului regulament cu cel puţin 15 zile înainte de operarea modificărilor, prin afişarea informaţiilor respective pe site-ul www.ecokraftbest.ro si prin SMS .
2.1.3. Să ţină evidenţa prin programul de gestiune propriu a achizitiilor de gpl auto a fiecarui participant la programul „Card client fidel Eco ”
2.2. Obligaţiile participantului
2.2.1. Să folosească cardul numai pentru efectuarea operaţiilor de calculare si gestionare a cantitatiilor de Gpl auto achizitionat la statiile GPL , apartinand Eco Green Power din Deva, str Plevnei ,nr15 ;Hunedoara, str bd Traian nr 19 A si Alba Iulia , str Republicii, nr 27 , în conformitate cu prezentul regulament.
2.2.2. Să păstreze cardul în siguranţă iar, în cazul deteriorării sau pierderii acestuia, să solicite operatorului emiterea unui nou card, caz in care utilizatorul achitata contravaloarea cardului in cuantum de 15 lei ( cinsprezecelei ).
2.2.3. Participantul îşi dă acordul ca SC Eco Green Power SRL să modifice unilateral prevederile programului, care vor fi valabile pentru participant din momentul afişării acestora pe site-ul www.ecokraftbest.ro.

3. MODALITATEA DE ACORDARE A DISCOUNTULUI
3.1. Inregistrarea cantitatiilor achizitionate in vederea obtinerii discountului , se face exclusiv prin scanarea prealabila la cititorul de carduri amplasat pe pompa de Gpl a cardului „Card client fidel Eco ”
3.2. Cantitatiile achizitionate fara utilizarea cardului nu vor fi gestionate si nu vor fi înregistrate în contul deţinătorului nici ulterior.
3.Informatiile privind cantitatiile de gpl auto achizitionate se afiseaza automat la scanarea cardului sau se pot solicita operatorului de la pompele de gpl apartinand SC Eco Green Power SRL
4.Promotiile cardului „„Card client fidel Eco ”
4.1 La acumularea cantitatii de 200 de litri de gpl auto achizitionati, Utilizatorul primeste aferent acestei cantitati un discount de 5 litri GPL auto
4.1.1 Acordarea acestui discount nu este posibila in numerar
4.2 La acumularea cantitatii de 1500 de litri de gpl auto Utilizatorul primeste un set de filtre pentru revizia instalatiei Gpl a autovehicolului detinut
5. Încetarea programului „Card client fidel Eco ”
5.1 SC Eco Green Power SRL are dreptul să hotărască în orice moment încetarea functionarii programului „Card client fidel Eco ”
5.2. Înştiinţarea referitoare la încetarea programului „Card client fidel Eco „va fi afişată de SC Eco Green Power SRL cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării, la toate staţiile GPL într-un loc vizibil. Înştiinţarea va cuprinde condiţiile detaliate privind data până la care este permisă folosirea cantitatiilor achizitionate in vederea obtinerii discountului .
5.3. După expirarea termenului de 30 de zile, acumularea cantitatiilor achizitionate in vederea obtinerii discountului nu vor mai fi posibile.